çıraqban

çıraqban
is. <fars.> Çıraqbanlıq, çıraqlarla işıqlandırılmış. Çıraqbandır tamam yer, göy; Nə zəncir var, nə bir zindan. S. V.. Klubun içərisi çıraqban idi. S. Rəh.. Çıraqban etmək – işıqlandırmaq, nurlandırmaq. Camalın şöləsi nuri-təcəlla; Çıraqban eyləyib mahalı, Xurşud! A. Ə.. Çıraqban olmaq – işıqlanmaq, nurlanmaq. Bayram gecələri Bərdə şəhəri sübhə kimi çıraqban olub. F. K..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çıraqbanlıq — is. 1. Çıraqban olma, çoxlu işıq yanma, çıraqların yanması nəticəsində hasil olan işıq. Bu gecə Naxçıvanda indiyə qədər misli görünməmiş bir çıraqbanlıq var idi. M. S. O.. 2. Hər hansı bir bayram, təntənəli şadyanalıq münasibətilə binaların,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çilçıraqlı — sif. 1. Çilçırağı olan. Geniş otaqda çilçıraqlı lampa yanırdı. S. R.. 2. İşıqlı, çıraqban. Təkcə çilçıraqlı Bakıya, onun ağuşunda qatarlanmış möhtəşəm binalara bir daha nəzər salmaq kifayətdir. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəri — is. 1. İnsan və heyvanın bədəninin üstünü örtən mikroskopik məsaməli ət örtüyü. Qolumun dərisi soyulub. Dərisi səpmək. – Qulunun başının tükləri, qaşları və kirpikləri xına rəngində idi. Hətta dərisi belə kürənə çalırdı. M. İ.. 2. Heyvanın tüklə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lüstr — <fr. , əsli ital.> bax çilçıraq. Bir də görərdin lüstrü yandırıb, evi çıraqban elədi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mahir — sif. <ər.> Məharətli, bacarıqlı, qabiliyyətli, işini əla bilən, usta. Mahir çalğıçı. Mahir rəssam. – <Ağa Kərim:> Axır eşitdim ki, qardaşın arvadına vəkil olubdur, onun tərəfindən mürafiəyə duracaq. Belə işlərdə o çox mahirdir. M. F.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”